lean materiały

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w formach kierowania firmami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich planów. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten wywodzi się z Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie zupełnie niekoniecznych. narzędzia do lean Najistotniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i używanych surowców. Zastosowanie metod lean management stwarza możliwość uzyskania takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące techniki z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.